7 ข้อดี ของการส่งเสริมพัฒนาการลูกด้วยทักษะ EF (Executive Functions)

ส่งเสริมพัฒนาการลูกด้วยทักษะ EF ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้า ให้ลูกได้มีกระบวนการทางความคิดและจัดระเบียบความสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นทักษะขั้นสูงที่คุณสามารถส่งเสริมให้ลูกได้ตั้งแต่ยังเล็ก การเลี้ยงลูกด้วยเทคนิคนี้จะช่วยให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น วันนี้เราจึงรวบรวมข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยทักษะ EF มาฝากกันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

1. เพิ่มความสามารถทางด้านความคิด

1. เพิ่มความสามารถทางด้านความคิด

ทักษะ EF นี้เป็นทักษะที่จะช่วยทำให้ลูกมีความยืดหยุ่นทางความคิดมากยิ่งขึ้น โดยไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป ทำให้เขามีมุมมองการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  มีความคิดที่ก้าวไกล สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยหลากหลายวิธี คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้จากการเล่นของลูก หากลูกประสบปัญหาใดก็ตาม แล้วเขามีกระบวนการทางความคิดและวิธีแก้ไขที่แตกต่างไปจากเดิม ทดลองในหลากหลายมุมมากยิ่งขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่าลูกมีความสามารถทางด้านความคิดที่ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับวิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบเดิมๆ จะทำให้เขาใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เด็กมีความสามารถในการจดจำ

2. เด็กมีความสามารถในการจดจำ

ทักษะ EF จะส่งเสริมให้กระบวนการจดจำข้อมูลของเด็กนั้นแม่นยำมากยิ่งขึ้น เขาสามารถเรียนรู้ และนำความรู้ที่มีมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี มีการจำจดสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถส่งเสริมเขาได้ด้วยการ ชวนเข้าครัวทำอาหาร เป็นผู้ช่วยตัวน้อย คอยสังเกตวัตถุดิบรอบตัว และขั้นตอนการทำอาหารต่างๆ วิธีนี้จะช่วยฝึกให้ลูกเป็นคนช่างสังเกตได้อีกด้วย

3. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

3. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

เป็นทักษะที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมาก เพราะในแต่ละวัน อารมณ์คนเราส่วนใหญ่มักไม่คงที่อยู่ตลอด มีสดชื่นแจ่มใส ขุ่นมัวบ้างเป็นบางเวลา หรือในบางครั้งมีเศร้าโศกเสียใจ รวมไปถึงโมโห เกรี้ยวกราด ทักษะ EF จะช่วยให้ลูกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น แสดงออกมาอย่างเหมาะสม คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกได้ด้วยการให้ลูกรู้จัก เย็นให้พอ รอให้เป็น ไม่ตามใจในทันที จะทำให้เขาเรียนรู้ มีความอดทนที่จะรอได้ จนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

4. ส่งเสริมให้ลูกตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ

4. ส่งเสริมให้ลูกตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ

เป็นการประเมินตนเอง เพื่อหาอ่อน จุดแข็งที่ตนเองมี ข้อนี้มีประโยชน์อย่างมากจะทำให้เขารู้ความสามารถของตนเองได้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ทำการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ทักษะเหล่านั้นดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นได้อีกด้วย 

5. กล้าคิดกล้าทำ

5. กล้าคิดกล้าทำ

ความสามารถทางด้านความคิด ความริเริ่มสร้างสรรค์ ความกล้าหาญเป็นสิ่งที่ดีเมื่อคิดแล้วเริ่มลงมือทำทันที จะช่วยปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง มีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ช่วยให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้สูง

6. มีการวางแผนที่ดี

6. มีการวางแผนที่ดี

การเลี้ยงลูกด้วยทักษะ EF จะช่วยหล่อหลอมให้เขามีกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น มีการจัดระเบียบความคิดของตนเองได้เป็นอย่างดี โดยคุณสามารถส่งเสริมกระบวนการวางแผนนี้ได้จากกิจวัตรประจำวัน เช่น การไปเที่ยวสวนสัตว์ ให้เด็กๆได้จัดการตัวเอง โดยตั้งเวลาในการเดินทางไว้อย่างชัดเจน หากเตรียมตัวไม่เสร็จก็จะยกเลิกภารกิจ เป็นต้น หากตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนเช่นนี้ เด็กจะเริ่มมีความคิด วางแผนในการตื่นนอน เตรียมตัวให้ทันก่อนถึงเวลานัดหมายนั่นเอง

7. มีความพยายามพากเพียรเรียนรู้

7. มีความพยายามพากเพียรเรียนรู้

คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพฤติกรรมเหล่านี้ได้ด้วยการชวนลูกทำกิจกรรมด้วยกัน เช่น การต่อจิ๊กซอว์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ และมีภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน จะทำให้เด็กเกิดความพยายามที่จะต่อให้สำเร็จ เพื่อให้ภาพนั้นสมบูรณ์แบบ ถ้าหากลูกทำได้ ให้คุณเพิ่มระดับความยากของจิ๊กซอว์ขึ้น เพื่อให้ลูกได้ใช้ความพยายามในการหาภาพมากขึ้น เทคนิคนี้ นอกจากจะสนุกสนานแล้ว ยังมีประโยชน์ช่วยฝึกความอดทนให้กับลูกได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าการ ส่งเสริมพัฒนาการลูกด้วยทักษะ EF นั้นมีประโยชน์ต่อตัวเด็กเป็นอย่างมาก หากคุณพ่อคุณแม่ฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ลูกมีกระบวนการทางความคิด และมีวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทักษะ EF เหล่านี้สามารถฝึกให้ลูกได้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เขาได้เล่นอย่างอิสระ แสดงความสามารถที่มีออกมาได้อย่างเต็มที่ จะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและสมอง ให้แสดงออกสัมพันธ์กับร่างกาย ช่วยให้ลูกฉลาดทางด้านความคิด และอารมณ์ รวมไปถึงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแข็งแรง พร้อมเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ บาคาร่าออนไลน์

บทความ แม่และเด็ก

อาหารเด็ก/นม/ของเล่นเด็ก/คู่มือคุณแม่

บทความล่าสุด
Tag
ขวดนม Pigeon (1) ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก (31) คอกกั้นเด็ก (1) คาร์ซีท (1) คู่มือสำหรับคุณแม่ (134) จุกนม (1) ชุดคลุมท้อง (1) ชุดว่ายน้ำเด็ก (1) ตู้แช่นม (1) ทิชชู่เปียก (1) ที่ดูดน้ำมูก (1) นมกล่อง UHT (1) นมผง (1) น้ำยาซักผ้าเด็ก (1) น้ำยาล้างขวดนม (1) น้ำเกลือล้างจมูก (2) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก (19) ฝากครรภ์ (1) รถเข็นเด็ก (1) รถไฟฟ้าเด็ก (1) รวมเรื่อง นม สำหรับเด็ก (1) สารพันปัญหาแม่และเด็ก (149) สารพันปัญหา แม่และเด็ก (37) อาหารสำหรับเด็ก (24) อาหารเสริมสำหรับเด็ก (3) อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับเด็ก (10) อุปกรณ์เสริมสำหรับเด็ก (73) เครื่องนึ่งขวดนม (1) เครื่องปั๊มนม (1) เครื่องอุ่นนม (1) เคล็ดลับเลี้ยงลูก (2) เปล (1) เปลไกวไฟฟ้า (1) เสื้อผ้าเด็ก (5) แพมเพิส (1) โลชั่นเด็ก (1)