อ่านนิทานให้ลูกฟัง มีประประโยชน์มากกว่าที่คิด แถมยังช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้ครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย

บทความนี้ขอแนะนำ “อ่านนิทานให้ลูกฟัง มีประประโยชน์มากกว่าที่คิด แถมยังช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้ครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย” การอ่านนิทานให้ลูกฟัง อย่างน้อย 30 นาทีขึ้นในช่วงเวลาก่อนนอน มันมีประโยชน์มากมาย ทำให้ลูกได้รู้จักคำศัพท์ได้เร็วมากขึ้น ให้ลูกรู้จักสี รู้จักภาพ สิ่งของต่าง ๆ ได้จากหนังสือ ทำให้เขากลายเป็นคนรักการอ่าน และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวอีกด้วย

Reading from the Very Beginning | First 5 California

เริ่มอ่านหนังสือนิทานเมื่อไรดี 

การอ่านนิทานให้ลูกฟังเริ่มได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องคุณแม่  เพราะเด็กในท้องสามารถได้ยินเสียงจากภายนอกได้แล้ว การพูดคุยหรือการอ่านนิทานก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการสื่อสารระหว่างกัน เมื่อแรกเกิด เด็กทารกแรกเกิดยังเห็นภาพได้เพียงแค่ขาว-ดำ การสบตาจ้องมองยังทำได้แค่ช่วงสั้น ๆ ในหลักวินาที และระยะการมองเห็นยังสั้นเหมือนคนสายตาสั้นมาก ดังนั้นการอ่านนิทานจะเป็นไปในเชิง ‘อ่านออกเสียงให้ลูกฟัง’ เป็นหลัก เมื่อเติบโตมากขึ้นสายตา สมาธิ และระยะการมองเห็นจะพัฒนาดีขึ้น พ่อแม่ก็สามารถเริ่มอ่านหนังสือนิทานได้ยาวนานมากขึ้น

Read Early and Often | ZERO TO THREE

ประโยชน์จากการอ่านนิทาน

1.มีพัฒนาการทางอารมณ์

การอ่านหนังสื่อกับลูก ยังสามารถพัฒนาการทางอารมณ์ลูกน้อยอีกด้วย อาจจะมีภาพประกอบ ภาพการ์ตูน สัตว์ต่างๆ ให้ลูกได้แสดงความรู้สึก อารมณ์ต่างๆกับภาพนั้นๆ

2.จดจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น

การอ่านหนังสือก่อนนอน พร้อมภาพประกอบจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ในหนังสือแต่ละเล่มเรื่องราวจะแตกต่างกันออกไป ภาพและคำศัพท์เหล่านั้นจะช่วยให้เด็กจำคำศัพท์มากขึ้น

3.มีความรู้เอาใจใส่มากขึ้น

ก่อนนอนทุกคืนพาลูกน้อยอ่านหนังสือ ทุกๆวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที ลูกน้อยจะซึมซับ ภาษาพูดทุกวันๆ เด็กจะมีความอยากรู้เพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์กับลูกอย่างมาก เด็กจะสามารถตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาจากการฟังนิทาน เด็กจะมีนิสัยและทักษะการใส่ใจ เขาจะสนใจใส่ใจมากขึ้น เด็กจะรู้หน้าที่ทุกคืนก่อนนอน จะได้ฟังนิทานสนุกๆกับพ่อแม่

4.ส่งเสริมการสนทนามากขึ้นสื่อสารที่เร็วขึ้น

การอ่านหนังสือก่อนนอน จะช่วยให้เด็กสามารถสื่อสารได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการพูดคุย สร้างประโยคคำถามต่างๆ สนุกกับลูก เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วเนื่องจาก ได้ยิน ได้ฟังเสียงเป็นประจำ การฝึกการอ่านออกเสียงบ่อยๆจะเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ ให้กับลูกน้อย เด็กจะซึมซับและเรียนรู้ ภาษากาย การฟัง คุณแม่ควรพูดคุณกับลูกบ่อยๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น
How to Buy Baby Books || BabyChakra

5.ช่วยให้ผ่อนคลาย

อ่านหนังสือก่อนนอน นอกจากจะได้ความรู้ยังสามารถช่วยให้ลูกน้อยผ่อนคลาย ทำให้เด็กคิดและจินตนาการ มีความคิดความฝันในจิตนาการก่อนนอน มีความผ่อนคลายและหลับฝันดี

6.เพิ่มจินตนาการของเด็ก

การอ่านหนังสือทุกคืนก่อนนอนนั้น จะช่วยเพิ่มจินตนาการให้ลูกน้อยเป็นอย่างดี เด็กจะสามารถจำคำศัพท์ และจำภาพสัตว์ และสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เด็กจะสามารถจิตนาการวาดภาพ สิ่งต่าง ๆ ออกมาก เล่าเรื่องราวที่เขาได้อ่าน ได้พบในหนังสือ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวลูกมาก นอกจากนี้ เด็กยังจิตนาการอยู่ในโลกแห่งการเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น

7.ปลูกฝังให้รักการอ่าน

เมื่อลูกได้เรียนรู้อ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืน จะปลูกฝั่งให้เด็กรักการอ่าน และทำจนเคยชินจนเป็นนิสัย และก่อนนอนลูกจะอยากอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืน และจะทำให้การเขียนที่ง่ายขึ้น

Read aloud to help your child learn to love books - Sanford Health News

เคล็ดลับ ชวนลูกน้อยอ่านนิทาน

1.เลือกหนังสือที่เหมาะสมกับลูกน้อย

เลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของลูก  พัฒนาการ พื้นนิสัย และประสบการณ์ชีวิตของเขา เพื่อที่ลูกน้อยจะได้เข้าใจเรื่องราวได้ง่าย และสนุกไปตามเนื้อหาของนิทานได้อย่างเข้าใจ

2.ให้ลูกน้อยเลือกหนังสือนิทานเอง

ให้ตัวของลูกน้อยได้มีส่วนร่วมในการที่ให้เขานั้นเลือกหนังสือนิทานเอง เขาอาจจะเลือกจากปกหนังสือ สีสันของหนังสือ คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตามใจเขา เพราะมันจะช่วยให้เขามีความอยากอ่านหนังสือ หรือหาความรู้มากขึ้น

3.อ่านหนังสือให้ฟังอย่างสม่ำเสมอ ฝึกให้เป็นระเบียบวินัย

การอ่านอย่างสม่ำเสมอ เป็นการฝึกให้ลูกน้อยเห็นความสม่ำเสมอ ความมีวินัย ถ่ายทอดผ่านทางการกระทำของคุณพ่อคุณแม่ ทำให้ลูกน้อยรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข และเพื่อไม่ให้ยากเกินไปเราอาจเริ่มต้นจากใช้เวลาไม่กี่นาทีก่อนแล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาไปตามวัยและความสนใจ ควรทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอทุกวันจนกลายเป็นความเคยชินของทุกคนในครอบครัว

4.เพิ่มอรรถรสในการอ่าน

ความสนุกของนิทานคือการที่ผู้อ่านและผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยกันและจินตนาการไปพร้อม ๆ กัน ยิ่งเข้าถึงอารมณ์ ยิ่งช่วยให้ลูกสนใจและสนุกสนานตามไปด้วย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าใจความหมายของภาษามากนัก แต่การใช้น้ำเสียงสูงต่ำและลีลาท่าทางหรือการใช้มื้อหรืออุปกรณ์ประกอบ ของคุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้เขาเพลิดเพลินและใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เล่าได้ดี

5.ควรมีคำถามและการถามตอบร่วมกัน

เมื่ออ่านจบแล้ว อย่าลืมชวนลูกถามตอบ ถึงเรื่องราว ความคิด ลูกชอบตัวละครไหนที่สุด  คำถามเชิงปลายเปิดเพื่อให้เค้าคิดตามและได้ใช้จินตนาการต่อ เพื่อให้ฝึกให้เขาได้คิด และได้ตอบคำถามในแบบที่ตัวเองเข้าใจ เป็นการฝึกทักษะไปในตัว

6.เวลาอ่านที่มีคุณภาพ และเนื้อหาที่มีคุณภาพ

เน้นหนังสือที่มีคุณภาพ และเน้นเวลาการอ่านที่มีคุณภาพ ดีกว่าเน้นจำนวนค่ะ ยิ่งเวลาที่ได้อยู่กับลูกน้อย ยิ่งได้ใส่ใจ ใส่ความรู้สึกร่วมกันมากยิ่งดี อย่าอ่านแบบขอไปทีหรือทำเพราะเป็นหน้าที่ แต่ควรเต็มที่และใส่ใจรายละเอียดทุกครั้ง

บทส่งท้าย

เวลาเราอ่านนิทานให้ลูกฟัง ลูกจะผูกพันกับเรา และเขาจะได้รับความสนใจจากพ่อแม่อย่างเต็มที่ และเด็ก ๆ ชอบให้พ่อแม่สนใจเขา ใช้เวลากับเขาได้มากที่สุด และถึงแม้พ่อแม่อาจจะไม่ใช่นักเล่านิทานที่เก่งหรือสนุกที่สุดในโลก แต่ถ้าเราได้ทำทุกวัน ยังไงเราก็เก่งขึ้นแน่นอน

เครดิตรูปภาพ www.first5california.com www.zerotothree.org www.babychakra.com news.sanfordhealth.org

บทความ แม่และเด็ก

อาหารเด็ก/นม/ของเล่นเด็ก/คู่มือคุณแม่

บทความล่าสุด
Tag
ขวดนม Pigeon (1) ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก (31) คอกกั้นเด็ก (1) คาร์ซีท (1) คู่มือสำหรับคุณแม่ (131) จุกนม (1) ชุดคลุมท้อง (1) ชุดว่ายน้ำเด็ก (1) ตู้แช่นม (1) ทิชชู่เปียก (1) ที่ดูดน้ำมูก (1) นมกล่อง UHT (1) นมผง (1) น้ำยาซักผ้าเด็ก (1) น้ำยาล้างขวดนม (1) น้ำเกลือล้างจมูก (2) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก (19) ฝากครรภ์ (1) รถเข็นเด็ก (1) รถไฟฟ้าเด็ก (1) รวมเรื่อง นม สำหรับเด็ก (1) สารพันปัญหาแม่และเด็ก (142) สารพันปัญหา แม่และเด็ก (36) อาหารสำหรับเด็ก (21) อาหารเสริมสำหรับเด็ก (3) อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับเด็ก (10) อุปกรณ์เสริมสำหรับเด็ก (72) เครื่องนึ่งขวดนม (1) เครื่องปั๊มนม (1) เครื่องอุ่นนม (1) เคล็ดลับเลี้ยงลูก (2) เปล (1) เปลไกวไฟฟ้า (1) เสื้อผ้าเด็ก (5) แพมเพิส (1) โลชั่นเด็ก (1)