ศิลปะดีต่อเด็กอย่างไร ช่วยพัฒนาด้านไหนบ้าง

บทความนี้ขอแนะนำ “ศิลปะดีต่อเด็กอย่างไร ช่วยพัฒนาด้านไหนบ้าง” ศิลปะถือว่าเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์ในหลากหลายด้าน เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งในเด็กเองนั้นก็ช่วยในเรื่องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จิตใจ อย่างที่เคยมีคนกล่าวไว้ว่า “จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้” หรืออีกประโยคที่ว่า “ยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์” การที่ได้ปล่อยให้เขาได้ทำตามใจตัวเอง แล้วยิ่งในเรื่องศิลปะมันช่วยให้เขาได้พัฒนาความรู้ มีจินตนาการมากขึ้น เขาจะได้มีอิสระมากขึ้น มันส่งผลดีต่อเขาในหลายด้านเช่นกัน แต่จะมีประโยชน์ด้านไหนบ้าง ช่วยพัฒนาด้านไหนบ้างนั้นลองไปดูกัน

The Art Center in Child Care – eXtension Alliance for Better Child Care

ศิลปะ คืออะไร

ศิลปะคือสิ่งที่ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ แสดงออกมาจากความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ เป็นจินตนาการที่ไม่ขอบเขต แต่ศิลปะที่ถูกสร้างออกมา ก็สามารถสร้างสรรค์ให้เป็นสื่อกลาง สามารถสื่อสารให้คนที่ได้รับรู้ เห็นและเข้าใจ ในสิ่งที่ศิลปะพยายามจะสื่อออกมา ไม่มีถูก ไม่มีผิด

พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยกับคำว่าศิลปะ

1.อายุ 0-2 ปี เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสรับรู้เกี่ยวกับศิลปะ ด้วยการดู การฟัง การรับรสและสัมผัสกลิ่น

2.อายุ 2 – 4 ปี เป็นขั้นขีดเขี่ย  เด็กๆจะเริ่มใช้อุปกรณ์ทางศิลปะ เล่น ขูด เขี่ย ลาก วาดแบบไม่มีความหมาย และเป็นเพียงแค่การทำเพื่อความสนุกสนาน

3.อายุ 4 – 7 ปี เป็นขั้นก่อนมีแบบแผนหรือขั้นเริ่มต้นเขียนภาพให้มีความหมาย น้อง ๆ จะเริ่มวาดให้เข้าใจด้วยการแทนค่าเป็นสัญลักษณ์ น้องบางคนจะสามารถสื่อถึงความหมายได้โดยการบอกเล่าแต่ลักษณะการวาดจะเป็นรูปที่ยังไม่เหมือนจริง

4.อายุ 7 – 9  ปี เป็นขั้นของการใช้สัญลักษณ์หรือขั้นเขียนภาพได้คล้ายของจริง  ซึ่งเด็กเริ่มจะสามารถวาดรูปคล้ายจริงได้หรือลอกแบบตามสิ่งที่เห็น

Tips for Teaching Your Child Creativity - Baby Chick

ศิลปะมีประโยชน์ต่อเด็กด้านไหนบ้าง

– ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

สิ่งต่าง ๆ ที่เด็กได้แสดงออกมา มันล้วนมาจากจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนั่นเอง การฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเขาโตขึ้นเป็นคนที่คิดการณ์ไกล นิสัยเหล่านี้ก็จะติดตัวเด็กมาด้วยนั่นเอง ทำให้กล้าคิด กล้าทำ ไม่มีขอบเขต 

– ฝึกให้เด็กมีความคิดกว้างไกล 

การให้เด็กเรียนศิลปะ อย่างเช่นการวาดภาพ ถือว่าเป็นการทำให้เด็กได้แสดงออก ได้ลงมือทำกับสิ่งที่อยู่ในความคิด ไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าปล่อยให้เด็กวาดภาพอะไรก็ได้ตามใจชอบ โดยที่ไม่บังคับว่าจะต้องอย่างนั้น จะต้องเป็นแบบนี้ ให้อิสระ ไม่จำกัดขอบเขต มันก็สามารถทำให้เด็กแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ 

– ฝึกสมาธิ

การทำศิลปะจะช่วยให้เด็ก ๆ มีสมาธิ และสติมากขึ้น เพราะว่าตัวเขานั้นจะต้องจดจ่ออยู่กับผลงานที่เขากำลังจะทำ มันทำให้เขาต้องใช้สมาธิอย่างมาก และมันก็จะทำให้เขาต้องตั้งใจมากขึ้น เพื่อให้ผลงานที่เขากำลังสรรค์สร้างนั้นออกมาดีที่สุด 

– ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต 

การเรียนศิลปะช่วยฝึกให้เด็ก ๆ ได้รู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้น และจะได้มองเห็นสิ่งรอบข้างในมุมมองที่แตกต่างออกไป หรือช่วยให้เขาได้เห็นสิ่งรอบตัวชัดเจนทากขึ้นกว่าเดิม แล้วนำมาช่วยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขาได้ด้วย

– ฝึกให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน 

เพราะงานศิลปะต้องใช้ความประณีต ความละเอียด ความรอบขอบอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากเขาจะต้องใช้สมาธิแล้ว เขาต้องเป็นคนใจเย็น จิตใจอ่อนโยนอีกด้วย จึงจะทำให้ผลงานนั้น ๆ ออกมาดีและสวยงามอย่างที่ใจหวังไว้

The Importance of Messy Play – and How to Do it Well - Paisley Park Early  Learning Centres and Preschools

-ฝึกให้เขามีความอดทน

เพราะศิลปะคืองานที่ต้องใช้สมาธิ ความประณีต ความละเอียด และใจต้องนิ่งและเย็นที่สุด เรียกได้ว่าเขาจะต้องใช้ความอดทนสูงมาก ๆ กว่าจะได้ผลงานศิลปะแต่ละชิ้น 

– ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร

เพราะงานศิลปะหนึ่งชิ้นนั้น นอกจากจะใช้หลายอย่างมารวมกันแล้ว การสื่อสารก็ถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบด้วยเช่นกัน เพราะผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเสนอแนวคิด หรือต้องพูดคุย ปรึกษาหารือ ตอบคำถามเกี่ยวกับงานศิลปะของตน ทั้งกับคุณครูและเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ทำให้เขาได้ฝึกเรื่องการสื่อสารไปในตัว

– ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง 

เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการ ฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำผลงานออกมาแบบไหน ก็ไม่มีถูกหรือผิด ซึ่งมันทำให้เด็กนั้นเกิดความมั่นใจ และภูมิใจในตัวเองมากขึ้น เพิ่มความกล้าแสดงออกมาขึ้น
Activities to Do with Your Preschooler - one tough job

– ช่วยในเรื่องทักษะทางสังคม

วิชาศิลปะ ชมรมศิลปะ โรงเรียนศิลปะ ก็เป็นสังคมใหม่ ที่อาจจะมีผู้คนมากหน้าหลายตา ที่เด็ก ๆ อาจจะยังไม่เคยพบเจอกันมาก่อน แต่เมื่อได้เรียนที่เดียวกัน ได้พูดคุยในเรื่องศิลปะเหมือนกัน มันก็จะช่วยให้เขานั้นเข้าสังคมได้ง่ายขึ้น ไม่เคอะเขินหรืออาย

– พัฒนาทักษะแก้ปัญหา

เพราะศิลปะไม่มีถูกผิด ฉะนั้นเด็กจะสร้างสรรค์ผลงานแบบไหนก็แล้วแต่ความคิดของตัวเขาเอง ฉะนั้นในยามที่เกิดปัญหา หรือคำถามที่ขัดแย้งในใจ เขาก็จะสามารถหาคำตอบด้วยแนวทางหลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่วิธีการตอบด้วยคำตอบเดียวเท่านั้น

บทส่งท้าย

ศิลปะถือเป็นศาสตร์อีกแขนงที่มีประโยชน์ต่อเด็ก และยังช่วยในเรื่องพัฒนาการของเขาในหลาย ๆ ด้านอีกด้วย หากคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกเริ่มสนใจในงานศิลปะก็ควรสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ ยังไม่ควรขัดขวางเขา เพราะศิลปะอาจจะเป็นงานอดิเรก หรือช่วยทำให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก็ได้

เครดิตรูปภาพ childcare.extension.org www.baby-chick.com paisleypark.com.au onetoughjob.org

สล็อตออนไลน์

บทความ แม่และเด็ก

อาหารเด็ก/นม/ของเล่นเด็ก/คู่มือคุณแม่

บทความล่าสุด
Tag
ขวดนม Pigeon (1) ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก (31) คอกกั้นเด็ก (1) คาร์ซีท (1) คู่มือสำหรับคุณแม่ (139) จุกนม (1) ชุดคลุมท้อง (1) ชุดว่ายน้ำเด็ก (1) ตู้แช่นม (1) ทิชชู่เปียก (1) ที่ดูดน้ำมูก (1) นมกล่อง UHT (1) นมผง (1) น้ำยาซักผ้าเด็ก (1) น้ำยาล้างขวดนม (1) น้ำเกลือล้างจมูก (2) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก (19) ฝากครรภ์ (1) รถเข็นเด็ก (1) รถไฟฟ้าเด็ก (1) รวมเรื่อง นม สำหรับเด็ก (1) สารพันปัญหาแม่และเด็ก (153) สารพันปัญหา แม่และเด็ก (37) อาหารสำหรับเด็ก (24) อาหารเสริมสำหรับเด็ก (3) อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับเด็ก (10) อุปกรณ์เสริมสำหรับเด็ก (74) เครื่องนึ่งขวดนม (1) เครื่องปั๊มนม (1) เครื่องอุ่นนม (1) เคล็ดลับเลี้ยงลูก (2) เปล (1) เปลไกวไฟฟ้า (1) เสื้อผ้าเด็ก (5) แพมเพิส (1) โลชั่นเด็ก (1)